2018  
14/15 Abril LA SEU
26/27 Maig       PAU
2018  
30 Març LA SEU
31 Març  PONTS