2017  
20/21 Maig LA SEU
27/28 Maig       PAU
2017  
14 Abril  PONTS
15 Abril LA SEU